"Nghề độc" trên sàn chứng khoán: Bán vàng mã, thu lợi hàng chục tỷ đồng

_Cho_

Senior Member
Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái là doanh nghiệp duy nhất trên sàn chứng khoán kinh doanh mảng độc, lạ - bán vàng mã.
Kinh doanh vàng mã - "nghề độc" trên sàn
Với cái tên công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán: CAP), ít ai nghĩ rằng, doanh nghiệp này lại kinh doanh mảng bán giấy đế và vàng mã mà niêm yết trên sàn chứng khoán.
Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái được thành lập năm 1972. Đến năm 1994 được thành lập lại và đổi tên là công ty chế biến Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái. Tháng 10/2004 chuyển đổi thành tên thành công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái như hiện nay.
Tiêu dùng & Dư luận - 'Nghề độc' trên sàn chứng khoán: Bán vàng mã, thu lợi hàng chục tỷ đồng

Giấy đế, vàng mã là sản phẩm đem lại doanh thu của Công ty.​

CAP là doanh nghiệp duy nhất trên sàn chứng khoán có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất chế biến lâm nông sản, giấy đế và gia công giấy vàng mã xuất khẩu. Doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ bán giấy đế, giấy vàng mã, tinh bột sắn, tinh dầu quế.
Hiện nay, Công ty có ba nhà máy sản xuất giấy đế với tổng sản lượng 4.000 tấn/năm và hai dây chuyền gia công tiền vàng mã, xuất khẩu 100% sang Đài Loan với công suất 2.500 tấn/năm.
Doanh nghiệp bán vàng mã làm ăn ra sao?
Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho năm tài chính 2020 (1/10/2019 - 30/9/2020), doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 376 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm chi phí giá vốn nên lợi nhuận gộp tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 68 tỷ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu giấy đế đạt 109 tỷ đồng, đóng góp 29% tổng doanh thu, tăng 12% so với năm trước. Doanh thu giấy vàng mã mang về gần 68 tỷ đồng doanh thu, chiếm tỷ trọng 18%, cũng tăng 17% so với năm trước. Doanh thu tinh bột sắn đạt 191 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước và đóng góp 50% tổng doanh thu cả năm. Doanh thu tinh bột quế đạt 8 tỷ đồng đóng góp 2%, tăng 3 tỷ so với năm trước. Phần còn lại là doanh thu giấy lề.
Tiêu dùng & Dư luận - 'Nghề độc' trên sàn chứng khoán: Bán vàng mã, thu lợi hàng chục tỷ đồng (Hình 2).

Cơ cấu doanh thu của Lâm nông sản thực phẩm Yên bái niên độ năm tài chính 2019-2020.​

Kết quả năm tài chính 2020, Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái đạt 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 33% so với năm 2019.
Theo lãnh đạo doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế niên độ 2019-2020 tăng so với cùng kỳ năm trước dù doanh thu giảm là do giá vốn hàng bán giảm 19%, chi phí hoạt động tài chính giảm hơn 83%, chi phí bán hàng giảm gần 4%, chi phí khác giảm gần 71% so với cùng kỳ.
Tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 116 tỷ đồng, tăng so với con số 103 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền chiếm 35% ở mức 40 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gấp 1,7 lần lên 25 tỷ đồng; hàng tồn kho cuối kỳ giảm 30% xuống hơn 12 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/9/2020, nợ phải trả của doanh nghiệp hơn 30 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với con số đầu năm. Trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn phải trả người lao động, chiếm 40% tổng nợ doanh nghiệp.
Theo báo cáo tài chính tổng hợp quý I niên độ 2020-2021 (từ 1/10-31/12/2020), doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 152 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Về lợi nhuận, Công ty đạt 16,2 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ.

https://m.nguoiduatin.vn/nghe-doc-t...vang-ma-thu-loi-hang-chuc-ty-don-a509546.html
 
Top