Nghe nói trend để avatar con gấu này đang hot

Ewww

Ewwwww
Tui thấy dạo này mấy người hay để hình con gấu này lắm nuôn, nhưng mà tui thấy để cái con gấu này nó không đủ buồn, tui thấy con ếch ngồi trên cây sẽ hợp với sự đau ruột của tui hơn
61F23CFD-CD56-457C-AFA2-C1B51BA00B8C.png


1656A1B0-D71E-4BC8-ADEC-2E6F5A77C61C.jpeg
75B5867E-E9E5-4D4C-8A2E-9B4F7B717683.jpeg
 
Top