Nghi phạm da đen nói không thở được, cảnh sát đáp ‘tôi không quan tâm'

tmk1207

Senior Member
https://zingnews.vn/nghi-pham-da-de...h-sat-dap-toi-khong-quan-tam-post1094525.html

FGqYQTb.png
 
Top