Nghiên cứu mới: Những người nhóm máu O sẽ khó nhiễm Covid-19 hơn

Theo kết quả nghiên cứu mới nhất tại Trung Quốc, thì những người có nhóm máu O sẽ khó bị nhiễm virus SARS-CoV-2.


Kết quả nghiên cứu mới nhất giữa bệnh viện Kim Ngân Đàm, bệnh viện Trung Nam Vũ Hán, Đại học giao thông Thượng Hải... thì có sự liên hệ giữa các nhóm máu A, B, O, AB đối với khả năng mắc Covid-19.Đọc chi tiết tại : https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-...QUdEpRLW-SlRRH9es5jJbd1iufFrNA5LA_hQmkC4PJA38
 
Top