Ngỡ ngàng khúc gỗ được rao bán 10 tỷ đồng tại hội chợ ở Hà Nội

EryU

Senior Member
5000 năm có cái
ấy, nếu thế nó hoá thạch con mẹ nó rồi, chém cũng ngu.
Bỏ 1 buổi chiều đếm mà không đủ 5000 vòng sinh trưởng thì đấm vào mồm gian thương.
5000 có thể đó nhưng khó và hiếm thôi
 

Nhaemcotivi

Đã tốn tiền
Lên báo chém gió thôi, chứ cứ làm như mình nhà mày biết gỗ, loại gian thương bốc phét
 

BLt.2611

Đã tốn tiền
Rồi có ai mua không? :rolleyes:

5000 năm có cái
ấy, nếu thế nó hoá thạch con mẹ nó rồi, chém cũng ngu.
Bỏ 1 buổi chiều đếm mà không đủ 5000 vòng sinh trưởng thì đấm vào mồm gian thương.

Nó bảo khúc gỗ 5k tuổi chứ có bảo cái cây 5k tuổi đâu?
 
Top