Người biểu tình Mỹ muốn xóa sổ cảnh sát, thay bằng nhân viên xã hội

slifersky2

Senior Member
Đợt này thấy chính phủ Mẽo "hiền" thế nhỉ 🤣

Chính phủ Mĩ không "hiền". Chỉ có đám thống đốc du chẩn - những người chịu trách nhiệm chính dọn dẹp mấy đống rác này ngay từ đầu ở cấp tiểu bang và đám nghị viên đi đêm với nhau, cùng nhau hợp lực bú liếm đám cực tả, thả cho tụi nó quậy thoải mái lên phục vụ cho mùa bầu cử.
 
Top