Người đưa 'cả họ' đi cai nghiện

PhongVienMU

Đã tốn tiền
Mấy thanh niên đó giờ hút thuốc, bú rượu với chịch choạc thì biết cái đêch j mà phán nghiện này nghiện nọ. Nói như mấy a thì Obama + 90% caster Hollywood là nghiện hết à. Nghiện là lệ thuộc vào thuốc, k có phải tìm mọi cách để có thuốc. Còn mấy người chơi giải trí, xã tres, chơi cho vui thì sao gọi là nghiện. Đến nản!

via theNEXTvoz for iPhone
 

61-50-7

Member
Nghiện he khó cai vô cùng, nó là cuộc đấu tranh từng ngày từng ngày, nhiều người bỏ dc tới 5-6 năm rồi mà vẫn tái nghiện. Nói ra thì dài, nhưng tóm lại là thằng nghiện chỉ tìm 1 cái cớ để nghiện lại.
 
Top