Người duy nhất trên thế giới được an táng trên Mặt Trăng

An táng trên Mặt Trăng dường như là điều không tưởng. Nhà khoa học Eugene Merle Shoemaker là người đầu tiên và cũng là duy nhất an nghỉ trên hành tinh này.

Bia đá tưởng niệm ông trên Trái Đất ghi rõ: "Sống một lần, chôn cất 2 lần", muốn nói đến việc Shoemaker được an táng nơi quê nhà, và cả trên Mặt Trăng xa xôi.
https://m.vietnamnet.vn/vn/the-gioi...-gioi-duoc-an-tang-tren-mat-trang-667917.html
 
Top