Người giàu xứ ta kiếm tiền từ đâu?

ToDanPho1

Senior Member
phát triển sản phẩm trí tuệ mà như a Quảng nổ thì thôi, vứt. Đến h tôi thấy chỉ có xe điện của Vin là ngon lành nhất
 

soros51

Senior Member
Từ trí tuệ và chất xám điều đó là không thể bàn cãi
lhQTzDQ.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top