Người Hồi giáo Indonesia gọi Macron là 'khủng bố'

phucxnguyen

Đã tốn tiền
do fen tự tin thôi. Nó giống VIrus, chờ cơ thể yếu là tấn công.
Ai biết đâu ngày mai, lúc mà Hồi indo, mã lai mạnh lên, nó qua nó vả.
CƠ bản VN chưa xúc phạm gì nó. Chứ có thì nó cũng úp sọt ngay.
do mấy ông nội trên này hay gáy thôi, chứ ngoại giao Việt Nam với Malay Indo đâu có gì căng thẳng đâu, vẫn nói tốt qua lại, lâu lâu qua thăm, nên Malay Indo có mạnh lên thật thì cũng không rãnh đâu mà đi đánh Việt,
 

Doi Co Luu

Senior Member
do mấy ông nội trên này hay gáy thôi, chứ ngoại giao Việt Nam với Malay Indo đâu có gì căng thẳng đâu, vẫn nói tốt qua lại, lâu lâu qua thăm, nên Malay Indo có mạnh lên thật thì cũng không rãnh đâu mà đi đánh Việt,
Lại chả rãnh với không rãnh :oops:
Vịt mang quân đi viễn chinh thì k có cửa thật, nhưng cố thủ ở nhà thì bọn Mã với Indog của chú tuổi lờ nói thế cho nhanh.
Nói Ngú hay Mẽo hoặc thằng Tàu thì ngán thật, mấy thằng ở đông nam á thằng nào ăn được Vịt ở sân nhà mà rảnh với chả không, xàm lờ.
 

phucxnguyen

Đã tốn tiền
Lại chả rãnh với không rãnh :oops:
Vịt mang quân đi viễn chinh thì k có cửa thật, nhưng cố thủ ở nhà thì bọn Mã với Indog của chú tuổi lờ nói thế cho nhanh.
Nói Ngú hay Mẽo hoặc thằng Tàu thì ngán thật, mấy thằng ở đông nam á thằng nào ăn được Vịt ở sân nhà mà rảnh với chả không, xàm lờ.
đọc không kỹ hả, đồng chí kia kêu giả dụ đám kia nó mạnh lên, chứ ai so đám đó với Việt như bây giờ
 

_Dinosaur_

Senior Member
Lol đánh Tàu đánh Mỹ thì không sợ, sợ mấy thằng hồi giáo.
CS nó mà ác lên thì hồi mọi gọi bằng cụ.
 
Top