Người hút thuốc, uống rượu, bồ bịch lăng nhăng 'có ít chất xám hơn người khác'

Top