'Người rừng' sau 7 năm về làng, anh Hồ Văn Lang vẫn thích trồng trọt, ngủ lại chòi lá trên rẫy và nghiện trầu cau.

Top