Người ta ăn trưa thì mình mới ăn sáng , ngủ dậy ở một nơi xa lạ .

Top