Người Việt ở Mỹ ăn tết lớn: California lần đầu có đường hoa, lễ hội đông vui

dù ở đâu thì cũng là người việt máu đỏ da vàng thôi. bọn m bớt cạnh khoé đi, nó thiểu năng lắm :sneaky:
Ái chà, cái bọn quanh năm suốt tháng ngoạc mồm về cạnh khóe mà giờ cũng dám nói ra cái câu "máu đỏ da vàng, bớt cạnh khóe đi" cơ à? :feel_good:
Cạnh khóe mà là thiểu năng thì cái bọn 3... gì đó bị down cả lũ :go:
 
Back
Top