thảo luận Nguồn gốc và lịch sử nhạc vàng

cho bác nào thắc mắc tại sao gọi là nhạc vàng
thích nhất câu nói "không phải chúng ta cứ nghe nhạc cách mạng hào hùng là yêu nước, không phải cứ nghe nhạc bác học thì mới là người thông minh và không phải cứ nghe nhạc vàng thì sẽ là người yếu mềm ủy mị thiếu sức sống, đơn giản là thích thì nghe , thấy nó hay thì ta nghe, giống như ăn vậy, món ăn nào nó vừa miệng ta thì ta ăn"
 
Last edited:
Top