HN Nguồn SFX Ms450

duccpok

Junior Member
FSP Ms450 Like new full box vừa đập hộp test
Giá ra đi : bay vô SG
0971.874.780
OVOULNP.jpg
PLaeCLl.jpg
C4vYMQq.jpg
 

Attachments

  • 2cecef5213f6d66bd6f5f54a020533d1.jpg
    2cecef5213f6d66bd6f5f54a020533d1.jpg
    45.9 KB · Views: 105
Last edited:
Top