HN Nguồn tàu trâu cày từ 1300w tới 2350w

linhkjenmaytinh_hn1

Junior Member
Nguồn tàu trâu cày từ 1300w tới 2350w
Sống 550k/1
chết 150k/1
Đc : 14 cổ nhuế hoặc đông anh
lh đt 0349593675
z2168224750976_b7cea258458b41950fd1730a1c8fbeb6.jpg
z2168224756773_0dff38e9db1a60c12ce066ca6e385fe5.jpg
z2168224735592_42d824ccc98540e04931aad958982649.jpg
 
Top