Nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão từ trần

giacmongtinh

Senior Member
TTO - Ông Vũ Mão là người có đóng góp rất lớn vào tiến trình đổi mới hoạt động của Quốc hội, được coi là 'pho sử sống' về hậu trường chính trị Việt Nam.
vu-mao-1-copy-15908063454851327363413.jpg

Ông Vũ Mão sinh năm 1939, là thiếu sinh quân học tại Quế Lâm (Trung Quốc), sau trải qua quá trình hoạt động cách mạng, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Vũ Mão từng kinh qua các chức vụ bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ủy viên Trung ương Đảng 5 khóa liên tục (từ khóa V đến khóa IX), ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX, X, XI.
https://tuoitre.vn/nguyen-chu-nhiem-van-phong-quoc-hoi-vu-mao-tu-tran-20200530094050803.htm
 
Top