Nhà thờ tổ của chú Hoài Linh có được vào thăm quan thoải mái như đi chùa không các bác

gravityng

Đã tốn tiền
Chi vậy.
Người ta xây để thờ tổ người ta đâu phải mở công viên hay du lịch tâm linh đâu fen?

Sent using vozFApp
 
Được nhé fen, mình hồi trước vô gặp chú còn quàng vai giỡn. Chú HL vui tính lắm :byebye:

via theNEXTvoz for iPhone
ổng có gạ đi xe ôm ko thím
 
Top