Nhân chứng: Ông Trump đòi tự lái xe tham gia vụ bạo loạn Điện Capitol

El Presidente

Senior Member
1656473329190.jpeg
 
Top