Nhân ngày rằm tháng giêng, lập clb giữ giới: k sát sinh, k trộm cắp, k nói dối, k tà dâm và k uống rượu

Top