Nhan sắc con gái cũng biến đổi như thị trường.

Nay nhìn xinh, đẹp nhưng 1,2 năm sau là khác, cũng có đứa bình thường rồi đẹp lên chút nhưng đa phần qua 25 là bắt đầu đi xuống, 30 là xế chiều, sinh con xong khỏi bàn. Tôi còn thấy tiếc một nhan sắc đẹp huống chi họ, Bác nào có thất tình thì ráng 1,2 năm rồi nhìn lại, chắc chắn sẽ hối hận vì đã phí thời gian suốt ngày nghĩ tới nó.
 
Top