Nhân tiện có thớt về Monkey Branching. E muốn kể luôn câu chuyện của em :D

Top