Nhát gái nên 15 năm qua không tán được 1 ai.

Quang Trung ver 1

Senior Member
biết thích 1 người từ hồi còn đi học. Nhưng vì nhát gái, nói chuyện ấp úng mà mãi không tán được ai, gặp họ cái là bộ mặt đần thối ra, không cảm xúc nên chịu. :amazed:
Ai nói tán gái dễ, nhưng với tôi là 1 cực hình, người ngoài nhìn vào tưởng tôi bede, nhưng nào phải thế. Cứ gặp người mình thích thì bắt đầu cứng họng, tim đập nhanh. :too_sad:
Người ngoài nhìn vào tôi như thằng bị tự kỷ ấy. Cứ im im, ít nói, vô hồn :sad:
Xưa giờ tôi chỉ nắm tay với con gái được 3 lần, chưa hôn, chưa biết mùi ấy ấy thế nào :beat_brick:
1 phần cũng do tôi không chịu nhận mai mối từ ai, cứ muốn tự cưa, nhưng loser nên mãi không cưa nổi 1 cô nào. :ah:
Bí quá, tôi tán single mom, với xăm trổ mà vẫn không ăn thua. Nói chuyện đụt quá nên không ai chịu gặp :sad:
Xưa giờ kết bạn trò chuyện cũng cả trăm người mà số người gặp chỉ 3-4 người, và số người đồng ý làm ny là 0 :beat_brick:
Đến năm 40 không cưa được ai chắc tôi tự thiến :too_sad:
Tui hồi trước cũng như fen thôi, thời còn đi học, mọt sách, nhát gaí kinh khủng.Nhưng nhờ 2-3 năm ra đời bôn ba thì kinh nghiệm dày dạn, tự tin hẳn đi, sẵn sàng đương đầu với một hoặc nhiều em :adore:
 

MonvaThy

Senior Member
Thử gặp nhiều người nhất có thể đi fen. Xấu đẹp gì cũng gặp 1 lần. Từ từ rồi fen cũng cởi mở thôi.
Tôi cũng như fen vậy, mà mấy tuần nay số gái tôi gặp còn nhiều hơn số gái mấy năm nay cộng lại :D tình hình đỡ hơn rồi :D

Gửi từ Demacia bằng vozFApp

Gặp kiểu gì hay vậy thím. :love:
 

Johnwick007

Junior Member
Thử gặp nhiều người nhất có thể đi fen. Xấu đẹp gì cũng gặp 1 lần. Từ từ rồi fen cũng cởi mở thôi.
Tôi cũng như fen vậy, mà mấy tuần nay số gái tôi gặp còn nhiều hơn số gái mấy năm nay cộng lại :D tình hình đỡ hơn rồi :D

Gửi từ Demacia bằng vozFApp
Đúng rồi
 

HoaLacManThien

đã tốn tiền
biết thích 1 người từ hồi còn đi học. Nhưng vì nhát gái, nói chuyện ấp úng mà mãi không tán được ai, gặp họ cái là bộ mặt đần thối ra, không cảm xúc nên chịu. :amazed:
Ai nói tán gái dễ, nhưng với tôi là 1 cực hình, người ngoài nhìn vào tưởng tôi bede, nhưng nào phải thế. Cứ gặp người mình thích thì bắt đầu cứng họng, tim đập nhanh. :too_sad:
Người ngoài nhìn vào tôi như thằng bị tự kỷ ấy. Cứ im im, ít nói, vô hồn :sad:
Xưa giờ tôi chỉ nắm tay với con gái được 3 lần, chưa hôn, chưa biết mùi ấy ấy thế nào :beat_brick:
1 phần cũng do tôi không chịu nhận mai mối từ ai, cứ muốn tự cưa, nhưng loser nên mãi không cưa nổi 1 cô nào. :ah:
Bí quá, tôi tán single mom, với xăm trổ mà vẫn không ăn thua. Nói chuyện đụt quá nên không ai chịu gặp :sad:
Xưa giờ kết bạn trò chuyện cũng cả trăm người mà số người gặp chỉ 3-4 người, và số người đồng ý làm ny là 0 :beat_brick:
Đến năm 40 không cưa được ai chắc tôi tự thiến :too_sad:
Cải thiện đi em. Ko khá hơn thì chuyển sang gái bị câm
 
biết thích 1 người từ hồi còn đi học. Nhưng vì nhát gái, nói chuyện ấp úng mà mãi không tán được ai, gặp họ cái là bộ mặt đần thối ra, không cảm xúc nên chịu. :amazed:
Ai nói tán gái dễ, nhưng với tôi là 1 cực hình, người ngoài nhìn vào tưởng tôi bede, nhưng nào phải thế. Cứ gặp người mình thích thì bắt đầu cứng họng, tim đập nhanh. :too_sad:
Người ngoài nhìn vào tôi như thằng bị tự kỷ ấy. Cứ im im, ít nói, vô hồn :sad:
Xưa giờ tôi chỉ nắm tay với con gái được 3 lần, chưa hôn, chưa biết mùi ấy ấy thế nào :beat_brick:
1 phần cũng do tôi không chịu nhận mai mối từ ai, cứ muốn tự cưa, nhưng loser nên mãi không cưa nổi 1 cô nào. :ah:
Bí quá, tôi tán single mom, với xăm trổ mà vẫn không ăn thua. Nói chuyện đụt quá nên không ai chịu gặp :sad:
Xưa giờ kết bạn trò chuyện cũng cả trăm người mà số người gặp chỉ 3-4 người, và số người đồng ý làm ny là 0 :beat_brick:
Đến năm 40 không cưa được ai chắc tôi tự thiến :too_sad:


mình thì mặt dày, thích cái vụ ra cafe gặp gái là làm quen :LOL:
hổm lập cái thớt nói anh em đừng tán gái onl nữa tốn thoi gian và gặp ngoài nó xấu thì thất vọng, ra cafe mà tán, anh em chửi qua trời vì làm sao tán ở ngoài ? nhưng tôi... làm dc :))
 
Top