Nhiễm độc máu sau khi bị con cu li cắn

Soi_CoDon

Senior Member
Phát hiện 2 con vật: 1 người, 1 đười ươi đại diện Mnsđ aka Ri con bị nhiễm độc máu.
:shame::shame::shame:
9AO87YN.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top