Nhiều chuyên gia 'ngỡ ngàng' vị trí đặt Km số 0 tại Hồ Gươm

Top