Nhìn gợi tình, mời đi chơi riêng liên tục được xem là quấy rối tình dục

MBP

Senior Member
Nguồn: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec...em-la-quay-roi-tinh-duc-20220530220817157.htm
Quấy rồi tình dục trực tiếp, bằng lời nói, phô bày hình ảnh khiêu dâm, nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, mời đi chơi mang tính cá nhân, riêng tư một cách liên tục... được xem là quấy rối tình dục.

sexual-harassment-at-work-1-1653922727973.jpg

Quấy rối tình dục phi lời nói gồm dùng ngôn ngữ cơ thể, nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục...​

Bộ LĐ-TB&XH, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, VCCI vừa hoàn thiện dự thảo Bộ quy tắc ứng xử phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Dự thảo dựa trên cơ sở cập nhật bộ quy tắc hồi năm 2015.

Theo đó, quấy rối tình dục tại nơi làm việc được định nghĩa là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào với người khác mà đối phương không mong muốn hoặc không chấp nhận.

Bộ LĐ-TB&XH đánh giá quấy rối tình dục tại nơi làm việc có thể xảy ra ở nhiều hình thức và cần được ngăn chặn, phòng ngừa qua các quy tắc cụ thể.

Quấy rối tình dục có thể là gợi ý, đe dọa, ép buộc đổi quan hệ tình dục lấy lợi ích hoặc không nhằm trao đổi nhưng khiến môi trường làm việc khó chịu, bất an.

Dù Bộ quy tắc không phải là văn bản pháp lý, không bắt buộc áp dụng nhưng được khuyến nghị áp dụng tại tất cả các doanh nghiệp, dưới dạng nội quy hoặc quy định riêng. Khi vấn đề này được áp dụng triệt để sẽ góp phần ngăn ngừa tình trạng quấy rối tình dục, làm sạch môi trường làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

Theo dự thảo, quấy rối tình dục tại nơi làm việc gồm ba hình thức: Quấy rối bằng hành vi mang tính thể chất như có những cử chỉ động chạm cơ thể hoặc gợi ý tấn công tình dục.

Quấy rối bằng lời nói trực tiếp, qua điện thoại, phương tiện điện tử có nội dung tính dục, nhận xét không phù hợp về xã hội, văn hóa, có lời lẽ khiếm nhã về trang phục, cơ thể của người nào đó khi có mặt hoặc nhằm vào họ, mời đi chơi mang tính cá nhân, riêng tư một cách liên tục...

Quấy rối tình dục phi lời nói gồm dùng ngôn ngữ cơ thể, nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, biểu hiện không đứng đắn, dùng cử chỉ ngón tay, phô bày tài liệu khiêu dâm, gửi ảnh, đồ vật, tin nhắn liên quan tới tình dục.

sexual-harassment-in-the-workplace-statistics-2048x1365-1653923011271.jpeg

Bộ quy tắc không phải là văn bản pháp lý, không bắt buộc áp dụng nhưng được khuyến nghị áp dụng tại tất cả các doanh nghiệp​

Dự thảo bộ Quy tắc ứng xử loại trừ các hành vi bị coi là quấy rối tình dục tại nơi làm việc, như: khen ngợi, khích lệ thông thường được chấp nhận; hành vi giao cấu đồng thuận (trừ hành vi cấm như giao cấu với trẻ em) được đối phương đáp ứng lại. Dù không bị xem là quấy rối, những hành vi này có thể vi phạm kỷ luật lao động doanh nghiệp nếu có trong quy định.

Năm 2015, Bộ quy tắc phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc được đưa ra nhưng việc áp dụng tại nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Lý do được xác định là, Bộ quy tắc không phải văn bản pháp luật, không có chế tài xử phạt nên việc triển khai còn nhiều bất cập, chưa đồng nhất.
 
Top