thắc mắc Nhờ các bác hỗ trợ sửa lỗi HDD

hainguyenvib

Junior Member
Em có con HDD 1TB của WD, trước em vẫn xài bình thường. Hôm nọ em format lại xong vào win không thấy đâu hết. Trong Disk Management thì vẫn thấy hiện hình tên Disk 1 - Basic - Online, mà mở My Coputer lên lại ko thấy đâu, chỉ có 2 ổ SSD và ổ 500 GB. Thử format lại thì nó lại báo offline. Nhờ các bác chẩn bệnh giúp em cách khắc phục với. Xin cảm ơn!
20200c4e9147-ed46-431a-9a02-77fd28ed27d2.png


2020579895a0-cbfe-4079-9f4b-83791629e4f4.png


2020b5afa24e-bc40-45a2-8a5f-ce6fe0d6b70f.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top