Nhờ cao nhân điện tử

drwpls

Member
Học bộ biến thế chưa :LOL:, quấn dây làm
CspvMyw.png
 

nickname2606

Đã tốn tiền
80V mà công suất được bao nhiêu? có ổn định không? Sạc điện thoại rất quan trọng độ ổn định điện áp
 
Top