Nhờ cao nhân giúp đỡ về Firestore

Giáo Sư Teen Học

Senior Member
Em đang làm bài tập đồ án có liên quan đến CSDL Firestore.
Em sử dụng kiểu reference (sinhvien ref với lophoc chẳng hạn), em lấy dữ liệu lên, nhưng chỉ lấy được các trường của collection sinhvien, còn trường ref lophoc thì trong console.log vẫn thấy nhưng khi hiển thị lên HTML thì chỉ hiện [object Promise].
Xin các đàn anh IT chỉ giáo giúp.

Edit: Em dùng JS
Do laptop đã cho bạn mượn nên em có trình bày lại ý chính của code như sau:
JavaScript:
const svArr = [];
firebase.firestore().collection('sinhvien').get().then(svSnapshot => {
  svSnapshot.forEach(doc => {
    const sv = doc.data();
    sv.lop.get().then(lSnapshot => {
      sv.lop = lSnapshot.data();
      svArr.push(sv)
    });
  });
});

// Dữ liệu vẫn hiện trong cửa sổ Console
console.log(svArr);

// Xử lý để hiện lên HTML, thì không có (empty array)

Nick này em mượn.
 
Last edited:

Giáo Sư Teen Học

Senior Member
Dùng ngôn ngữ gì vậy?
Em dùng JS ạ.
Nhờ mod move qua box IT đi bạn, hoặc qua f91 đăng đi.
Em đã đăng mới bên kia một bài, cảm ơn anh.
@Giáo Sư Teen Học bạn up code lên github rồi share link vào đọc chứ chỉ 1 đoạn code lại paste kiểu text thế này rất khó đọc.
Em cảm ơn, để chút nữa em gởi code đầy đủ lên.
 
Top