Nhờ Compile 1 file dll

Ngồi quán net cài Visual Studio nó cứ bắt restart máy mới cho chạy, down thì tốc độ rùa bò.
Thím nào có sẵn Visual Studio thì compile hộ em 1 đoạn với, inbox cho tiện :beauty:
 
Top