Nhờ giải toán Oxy

AccMoiDungBan

Senior Member
Mấy thím giải giúp em bài này, em quên hết kiến thức rồi :sweat:
Trên Oxy, cho A(xA, yA), B(xB, yB), 2 điểm C, D sao cho AB vuông góc CD tại M, M vừa là trung điểm AB, vừa là trung điểm CD. Biết AB / CD = n tìm tọa độ C, D ( đã biết tọa độ A, B)
 

luongtieulong

Junior Member
toán vector 2 chiều
 

South Korona

Junior Member
Có M có vector AB viết phương trình đường thẳng CD.
Rồi dựa vào khoảng cách MC MD để tìm toạ độ :doubt:
 

mhhmmm

Member
tính tọa độ điểm M, có hệ phương trình, 1 là tích vô hướng AB với CD = 0 => a.(xC - xD) + b.(yC - yD) = 0 ; 2 là (xC + xD)/2 = xM; 3 là (yC + yD) /2 = yM; 4 là phương trình tỉ lệ 2 đoạn => giải ra
 
Top