góp ý Nhờ mod KIA nick này nữa năm!

61-50-7

Member
Đừng có được nước lấn tới, mod k rảnh đi ngồi KIA nick hộ các anh. OK.:canny:
tôi cứ lấn thì anh làm sao?

Thấy có buồn cười ko, tôi đã mở mồm xin, thì các anh đáp ứng giùm cho, nhây nhớt với nhau thành trò cười cả lũ làm đéo gì?

Sáu tháng mà bất tiện thì cứ KIA never luôn cũng ok.
 

Charter

Member
Mấy thằng con nít, chuyện của mình không quyết được phải nhờ người khác làm dùm. Con nào mà nó dám lấy tụi mày.
 
Top