HN Nhờ mod - Kiếm đôi ram laptop PC3L 4G/1600

Top