HN Nhờ mode vài bữa Trade combo x99 +1650v3 sang amd

mrsclone

Senior Member
Muốn chuyển sang đội đỏ trải nghiệm nên muốn trade bù trừ hợp lý
0985 chín bảy bốn 171
 

Attachments

  • 2F0DC83C-660F-4338-978D-6E678576F2FD.jpeg
    2F0DC83C-660F-4338-978D-6E678576F2FD.jpeg
    658.6 KB · Views: 39
Top