thảo luận Nhờ tư vấn OpenCore cho main Huananzhi, e5-2650v2, 750ti

tientun

Junior Member
Chào các bác, mình bỏ hackintosh khá lâu rồi và có dùng máy macpro để làm việc nhưng dạo gần đây hay để máy lại công ty và máy win làm việc hơi ghét vì không có terminal tốt nên mong muốn build lại hackintosh.
Nhưng việc đã làm:
1. Tạo boot UEFI trên win, sử dụng GibMacOS
2. Add base OC file theo hướng dẫn https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/installer-guide/opencore-efi.html
3. Tạo ACPI theo kiểu Desktop Ivy Bridge: Có SSDT-EC, chưa có CPU-PM vì thấy script đó chỉ chạy trên môi trường mac
4. Edit config.plist bằng ProperTree theo hướng dẫn https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/config.plist/ivy-bridge.html
5. Cấu hình bios theo hướng dẫn: https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/config.plist/ivy-bridge.html#intel-bios-settings
Tuy nhiên một số mục không tìm thấy trong bios nên bỏ qua như (Secure Boot, Parallel Port, VT-d, CSM, Intel SGX,Intel Platform Trust,CFG Lock, VT-x)

Sau các bước thì đã boot được vào menu OpenCore với 4 mục, tiếp tục chọn mục 2 boot với macos gì đó thì chạy được vài giây bị đứng im không chạy nữa, file log đính kèm như dưới. Bác nào có kinh nghiệm hỗ trợ với ạ. Cảm ơn!

Cấu hình:
Main Huananzhi X79
Cpu E5-2650v2
Ram 32GB reg ecc
Vga 750ti
OC 0.6.2
 

Attachments

  • opencore-2020-11-01-083909.txt
    256 KB · Views: 63
Top