Nhờ tư vấn về việc ký biên bản và ủy quyền

LocPhat68688

Junior Member
Các thím cho hỏi là nhân viên em tự ý ký các văn bản, biên bản vi phạm của Công ty mà chưa được ủy quyền của Giám đốc.
Giờ UBND căn cứ vào các biên bản đã ký kia ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì các chữ ký của nhân viên kia có giá trị pháp lý không?
Em có cơ sở để yêu cầu UBND hủy quyết định phạt kia không?
 

prophetqn

Senior Member
Các thím cho hỏi là nhân viên em tự ý ký các văn bản, biên bản vi phạm của Công ty mà chưa được ủy quyền của Giám đốc.
Giờ UBND căn cứ vào các biên bản đã ký kia ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì các chữ ký của nhân viên kia có giá trị pháp lý không?
Em có cơ sở để yêu cầu UBND hủy quyết định phạt kia không?
Hành vi vi phạm của nhân viên công ty hay của công ty? Nếu công ty vi phạm mà nhân viên không có văn bản ủy quyền của giám đốc thì không đại diện cho bên có hành vi vi phạm để ký mà chỉ ký ở vai trò người chứng kiến thôi.
Biên bản xử phạt vi phạm hành chính không có chữ ký hoặc điểm chỉ của đại diện cho bên có hành vi vi phạm vẫn có hiệu lực với điều kiện có đủ người làm chứng và người lập biên bản phải ghi rõ lý do không có chữ ký vào biên bản. Sau khi lập biên bản bắt buộc phải gửi cho bên có hành vi vi phạm 01 bản.
 

LocPhat68688

Junior Member
Hành vi vi phạm của nhân viên công ty hay của công ty? Nếu công ty vi phạm mà nhân viên không có văn bản ủy quyền của giám đốc thì không đại diện cho bên có hành vi vi phạm để ký mà chỉ ký ở vai trò người chứng kiến thôi.
Biên bản xử phạt vi phạm hành chính không có chữ ký hoặc điểm chỉ của đại diện cho bên có hành vi vi phạm vẫn có hiệu lực với điều kiện có đủ người làm chứng và người lập biên bản phải ghi rõ lý do không có chữ ký vào biên bản. Sau khi lập biên bản bắt buộc phải gửi cho bên có hành vi vi phạm 01 bản.
Hành vi vi phạm của Công ty thím à. Trên biên bản ghi tên Công ty và nhân viên ký chứ không phải là người làm chứng
Biên bản có các đơn vị khác có tham gia và ký nữa
 
Top