Những cái chết kỳ lạ của vua chúa trên thế giới

ConNguoiUuTu

Senior Member
"Tần Thuỷ Hoàng luôn bị ám ảnh bởi việc cố gắng tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử. "Tiên dược" mà Tần Thủy Hoàng uống có chứa một lượng lớn thủy ngân và các kim loại nặng khác."

Chắc chết vì kim loại nặng khác chứ uống thuỷ ngân thì "ở đâu đó" khẳng định ko ảnh hưởng gì tới sức khoẻ ;)
 
Top