Những hoàng hậu, công chúa có số phận đặc biệt trong sử Việt

TauKhua

Đã tốn tiền
Nói thẳng ra là đánh thắng thì được mang cái chính thống, chính danh. Còn đánh thua là cái loại phản loạn, tiếm ngôi vua, gian phu dâm phụ -> Chỉ có thắng thì mới tẩy trắng được, và vế trên đã xảy ra:D

Gửi từ Xiaomi Redmi 8 bằng vozFApp
 

kow

Senior Member
Lập luận của anh có sơ hở.
  • Sau khi vua Đinh và Thái tử chết, vua nhỏ lên ngôi, thế sự rối ren, nhà Tống thấy thế nước ta suy yếu mới đem quân sang xâm lược. Thế nước rối ren như thế, tại sao Lê Hoàn ko chịu an phận làm Điện tiền tướng quân mà lại cùng Dương Vân Nga phế vua nhỏ để lên ngôi rồi mới đánh giặc? Cho thấy đây là nước đi đã tính toán trước, việc quân Tống sang đánh chỉ là cái cớ để việc cướp ngôi diễn ra nhanh hơn. Dương Vân Nga được lợi khi Thái tử chết, con trai mình nghiễm nhiên lên ngôi vua. Đinh Điền, Nguyễn Bặc phát hiện ra âm mưu của Lê Hoàn và Thái hậu đã dấy binh để bảo vệ vua nhỏ nhưng bị Lê Hoàn giết. Vậy ai là người khiến đất nước rối ren suy yếu để nhà Tống sang đánh đây?
  • Triệu Cao bức tử Tần Nhị Thế khi nhà Tần đang trên bờ diệt vong khi bị Hán-Sở vây đánh, lập Tần Tử Anh lên ngôi. Triệu Cao khi đó là Thừa tướng, quyền hành ngang dọc. Việc Triệu Cao bức tử vua, muốn thay vua ko hề giấu diếm mà còn công bố cho cả hoàng tộc nhà Tần nữa. Có gì mâu thuẫn với nguyên tắc suy luận phá án "Kẻ được lợi từ vụ án chính là kẻ chủ mưu hoặc có liên quan" không?
  • Tương tự Đinh Bộ Lĩnh dấy binh cũng ko khác gì thời nhà Tần, lúc ấy đất của nhà Ngô đã chia 5 xẻ 7, anh em họ Ngô cũng chỉ là sứ quân chứ ko còn là vua và ko còn là một khối thống nhất như Đại Cồ Việt của nhà Đinh sau này.
Nếu Lê Hoàn thua Tống, nước ta tiếp tục bị Bắc thuộc thì có lẽ cặp đôi Lê Hoàn - Dương Vân Nga sẽ bị rủa xả muôn đời.
Chính nghĩa nhà Đinh hoàn toàn từ việc nhiều người hiểu nhầm rằng sau khi Ngô Quyền mất xảy ra loạn mười hai sứ quân; Đinh Bộ Lĩnh nổi lên dẹp loạn rồi lên ngôi Hoàng Đế. Nhưng thực tế người tiên phong cho việc cát cứ chính là Đinh Bộ Lĩnh; sử gia tự cho rằng Ngô vương thế lực yếu mà xếp vào các sứ quân; bỏ qua tính chính thống. Đinh Bộ Lĩnh giữa thời bình còn không cam chịu làm tôi mà dấy binh tạo phản thì đương nhiên khi có cơ hội Lê Hoàn cũng muốn làm vua thôi.

Mỗi khi đất nước loạn lạc thì người có dã tâm ai chẳng muốn nhân đó mà tranh quyền cướp lấy ngôi vị cao nhất có thể. Người chiến thắng sau cơn biến loạn chỉ chứng minh rằng người đó tài năng nhất thôi chứ không thể kết luận người đó gây ra biến loạn được. Một người bình thường có ảnh hưởng đến ít người thì suy luận theo hướng "kẻ được lợi..." tỷ lệ đúng còn cao chứ vua một nước; ảnh hưởng đến muôn dân; làm sao tỷ lệ đúng cao được.

Nhà Tống tiến đánh các nơi theo một tiến độ nhất định rồi; các mốc đã dẫn ở trên; sau năm 980 kiểu gì cũng đánh nước ta nhằm thu hồi lãnh thổ cũ.Đinh Điền, Nguyễn Bặc là dấy binh bảo vệ ngôi vua hay là tranh chấp quyền lực; ai kết luận được chứ. Toàn Thư:"Vua trừ nội gian mà lấy được nước".
 

chess1

Senior Member
Lập luận của anh có sơ hở.
  • Sau khi vua Đinh và Thái tử chết, vua nhỏ lên ngôi, thế sự rối ren, nhà Tống thấy thế nước ta suy yếu mới đem quân sang xâm lược. Thế nước rối ren như thế, tại sao Lê Hoàn ko chịu an phận làm Điện tiền tướng quân mà lại cùng Dương Vân Nga phế vua nhỏ để lên ngôi rồi mới đánh giặc? Cho thấy đây là nước đi đã tính toán trước, việc quân Tống sang đánh chỉ là cái cớ để việc cướp ngôi diễn ra nhanh hơn. Dương Vân Nga được lợi khi Thái tử chết, con trai mình nghiễm nhiên lên ngôi vua. Đinh Điền, Nguyễn Bặc phát hiện ra âm mưu của Lê Hoàn và Thái hậu đã dấy binh để bảo vệ vua nhỏ nhưng bị Lê Hoàn giết. Vậy ai là người khiến đất nước rối ren suy yếu để nhà Tống sang đánh đây?
  • Triệu Cao bức tử Tần Nhị Thế khi nhà Tần đang trên bờ diệt vong khi bị Hán-Sở vây đánh, lập Tần Tử Anh lên ngôi. Triệu Cao khi đó là Thừa tướng, quyền hành ngang dọc. Việc Triệu Cao bức tử vua, muốn thay vua ko hề giấu diếm mà còn công bố cho cả hoàng tộc nhà Tần nữa. Có gì mâu thuẫn với nguyên tắc suy luận phá án "Kẻ được lợi từ vụ án chính là kẻ chủ mưu hoặc có liên quan" không?
  • Tương tự Đinh Bộ Lĩnh dấy binh cũng ko khác gì thời nhà Tần, lúc ấy đất của nhà Ngô đã chia 5 xẻ 7, anh em họ Ngô cũng chỉ là sứ quân chứ ko còn là vua và ko còn là một khối thống nhất như Đại Cồ Việt của nhà Đinh sau này.
Nếu Lê Hoàn thua Tống, nước ta tiếp tục bị Bắc thuộc thì có lẽ cặp đôi Lê Hoàn - Dương Vân Nga sẽ bị rủa xả muôn đời.
Đinh Bộ Lĩnh là sứ quân đầu tiên, 2 vương nhà Ngô đem quân đi đánh không được.

Còn Lê Hoàn lúc bấy giờ sau khi 2 vua Đinh mất, đúng là ông được lợi sau cùng nhưng lợi ngay lúc đó chưa chắc.

Khi vua Đinh mất, bấy giờ có 3 người to nhất là Nguyễn Bặc tước quốc công, Đinh Điền là ngoại giáp và Lê Hoàn là thập đạo tướng quân.

Khi bắt được Đỗ Thích đáng lý phải điều tra thì Nguyễn Bặc 1 đao chém ngay. Đây là 1 vấn đề rất lớn, phải tra hỏi chủ mưu, điều tra các thứ chứ chém ngay như thế thì đặt ra câu hỏi sao Nguyễn bặc lại giúp Lê Hoàn bịt đầu mối???

Và khi Lê Hoàn chiến thắng trong việc trở thành nhiếp chính thì Nguyễn Bặc ngay lập tức cùng Đinh Điền dấy binh???

Nghi ngờ bằng cách coi người được lợi cuối cùng là nghi nhất là không đúng.

Tôi ngược lại nghi ngờ ông Nguyễn Bặc có ý định đưa vua nhỏ lên ngôi để áp chế vì ông ta là công thần hạng cao nhất, nên mới có vụ giết ngay Đỗ Thích không tra cứu, sau khi bị Hoàn hất tay trên thì ông ta tạo phản ngay. Từ đó mới có cớ cho Lê Hoàn ngày càng làm tới sau khi diệt hết thế lực.
 
Top