Những ngành học mới nào được đưa vào danh mục đào tạo giáo dục đại học?

high and low

Senior Member
Nhiều ngành mới được chính thức đưa vào danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục ĐH như trí tuệ nhân tạo, công nghệ giáo dục, kinh tế số, an ninh phi truyền thống…

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục ĐH.

Quy định này thay thế cho Thông tư số 24 ngày 10.10.2017 về việc ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ ĐH và Thông tư số 25 ký cùng ngày về việc ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, có hiệu lực thi hành từ ngày 22.7.2022.

Những ngành học mới nào được đưa vào danh mục đào tạo giáo dục đại học? - ảnh 1
Trí tuệ nhân tạo được đưa vào đào tạo chính thức ở cả bậc ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ (Ảnh: Bạn trẻ tham gia một kỳ thi về trí tuệ nhân tạo)
N.T

Theo đó, danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV được bổ sung thêm nhiều ngành học mới. Cụ thể, ở bậc ĐH có các ngành công nghệ giáo dục, sư phạm lịch sử - địa lý, kinh tế số, công nghệ tài chính, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật hàng hải, trinh sát kỹ thuật, kỹ thuật công an nhân dân.

Bậc thạc sĩ có thêm các ngành giáo dục và phát triển cộng đồng, tâm lý học lâm sàng, luật, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật hàng hải, trinh sát kỹ thuật, kỹ thuật công an nhân dân, an ninh phi truyền thống.

Trong khi đó, bậc tiến sĩ có thêm các ngành khoa học quản lý, luật, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật hàng hải, trinh sát kỹ thuật, kỹ thuật công an nhân dân.

Theo Bộ GD-ĐT, sở dĩ những ngành này được đưa vào danh mục ngành chính thức vì đáp ứng được các điều kiện như: Có căn cứ khoa học và thực tiễn về nguồn gốc hình thành ngành đào tạo mới (trên cơ sở tách ra từ một ngành hoặc lai ghép một số ngành theo yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và thực tiễn nghề nghiệp); có sự khác biệt tối thiểu 30% về kiến thức và kỹ năng chuyên môn so với các ngành hiện có thuộc nhóm ngành dự kiến sắp xếp trong danh mục.

Ngoài ra, các ngành này cũng đã có số liệu phân tích, dự báo tin cậy về nhu cầu nguồn nhân lực mà các ngành đào tạo hiện tại không đáp ứng được, đồng thời đã được đào tạo tại nhiều cơ sở có uy tín trên thế giới, đã được phát triển chương trình, tổ chức đào tạo, đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định chương trình tại ít nhất 2 cơ sở đào tạo trong nước.
...........................................................................................................................................................................................................................
https://thanhnien.vn/nhung-nganh-ho...muc-dao-tao-giao-duc-dai-hoc-post1471364.html
 

ctfore

Senior Member
kinh tế số, công nghệ tài chính, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo,

Công nhận hồi này ngành data và AI hot thật. Thương mại điện tử lên ngôi , cái ngành này đúng hốt bạc.
 
Top