những người trẻ lâu nhất

người trẻ nhất k cho vào, triển chiêu, lâm chí dĩnh, đan trường ... mấy ông trên già = tuổi so châu á chứ trẻ đâu
 
Top