Những 'rich kid' Mỹ muốn đập nát chủ nghĩa tư bản

Status
Not open for further replies.

rabbitfoot

Senior Member
Né thuế thừa kế thì nói mẹ ra, văn vẻ. :doubt:

Screen Shot 2020-12-02 at 10.02.40.png


1 tim only rule ?
 
Status
Not open for further replies.
Top