Những tác hại chính của Nho giáo đối với văn hóa Việt Nam

binmeo303

Member
điểm báo sai quy định (báo 2018, đổi tiêu đề)
NHỮNG TÁC HẠI CHÍNH YẾU CỦA NHO GIÁO ĐỐI VỚI VĂN HÓA VIỆT NAM

Bên cạnh những “đóng góp” mà tác dụng chủ yếu là làm cho văn hóa tinh thần của Việt Nam thời trung đại bị Hán hóa một phần đáng kể, Nho giáo đã trực tiếp và gián tiếp gây hại cho nền văn hóa truyền thống của Việt Nam. Những tác hại này không chỉ xảy ra trong lĩnh vực văn hóa tinh thần, mà cả văn hóa vật chất của đất nước Việt Nam.

VỀ GIÁO DỤC

Nội dung tổng quát của nền giáo dục đó là lấy những tri thức xã hội và phương châm xử thế của hàng trăm, hàng nghìn năm trước và của một nền văn hóa khác, để làm khuôn vàng thước ngọc cho tư tưởng và cách hành xử của con người Việt Nam, bất kể những khác biệt của văn hóa tộc người và những chuyển biến của thời đại. Phương pháp học tập thì theo lối huấn hỗ (giải nghĩa kinh sách), từ chương (sáng tác thơ phú, tầm chương trích cú). Đó là một cái học vừa giáo điều, vừa phù phiếm, chủ yếu giúp làm dáng trí thức, còn hầu như vô dụng đối với xã hội nhân quần.

VỀ KINH TẾ

Do ý thức hệ Nho giáo, một số nghề nghiệp trong xã hội Việt Nam đã bị coi khinh, mặc dù cần thiết, có ích cho cuộc sống của con người như nghề xướng ca, nghề thương mại... Những người theo nghề xướng ca chuyên nghiệp (tuồng, chèo, ca trù, hát bội) thì bị khinh miệt với câu ngạn ngữ “xướng ca vô loại”, có nghĩa là nghề xướng ca không thuộc loại nào cả, không có chỗ trong bốn loại “tứ dân” (sĩ - nông - công - thương), theo quan điểm nhà nho. Những người theo nghề thương mại chuyên nghiệp cũng bị coi khinh, vì trong “tứ dân”, thương nhân là mạt hạng.

VỀ XÃ HỘI

Quan điểm bất bình đẳng của Nho giáo đã chà đạp phụ nữ Việt Nam xuống đất đen. “Đạo” mà Nho giáo dành cho người phụ nữ là đạo tam tòng: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. “Đức” mà Nho giáo dạy cho phụ nữ là tứ đức: “Công, dung, ngôn, hạnh”. Tất cả là để cho người phụ nữ làm tròn chức trách phục vụ đàn ông.

VỀ ĐỐI NGOẠI

Ý thức hệ Nho giáo đã bóp méo nhãn quan người Việt đối với văn hóa Trung Hoa, văn hóa các tộc người lân cận. Đối với văn hóa Trung Hoa, nhà nho Việt Nam thường có cái nhìn tự ti, vong bản. Đối với các nền văn hóa bản địa, họ có cái nhìn trịnh thượng, tự tôn. Tuy một bộ phận nhà nho cũng có ý thức về cội nguồn dân tộc, ý thức về cái riêng của văn hóa dân tộc, nhưng do ảnh hưởng của Nho giáo, trong một bộ phận nhà nho đã hình thành ý thức đồng nhất cội nguồn dân tộc Việt với cội nguồn dân tộc Hán, đồng nhất văn hóa Việt đã trải qua “giáo hóa” với văn hóa Hán. Đối với họ, “văn hiến” đồng nghĩa với văn hóa Trung Hoa. Do quan điểm sai lệch đó, họ đã cải biên thần thoại và truyền thuyết về cội nguồn tộc Việt theo hướng gắn nó với cội nguồn Hán tộc (truyền thuyết về họ Hồng Bàng). Họ xem tiếng Việt, chữ Nôm, văn Nôm là “nôm na mách qué” để thượng tôn chữ Hán và tất cả những gì được chuyển tải qua chữ Hán (hầu hết các triều vua, trừ nhà Hồ và nhà Tây Sơn). Họ khinh miệt và chủ trương xóa bỏ những phong tục tập quán bản địa để bắt chước Trung Hoa (Minh Mạng cấm phụ nữ Bắc Hà mặc váy mà phải mặc quần như người Hán). Họ xem những tộc người chưa bị Hán hóa là “man di mọi rợ”, và tiến hành “giáo hóa” mà thực tế là đồng hóa họ cho giống Hán (rõ nhất là dưới thời Minh Mạng),...

Chính vì những lẽ trên, Nho giáo càng đạt tới tột đỉnh quyền uy thì đất nước Việt Nam càng suy yếu, văn hóa Việt Nam càng suy thoái.
Tệ hại hơn nữa, là khi đụng độ với văn minh vật chất vượt trội của Phương Tây, nguy cơ mất nước đã gần kề, những đồ đệ trung thành của cửa Khổng sân Trình vẫn còn bám vào những tư tưởng “siêu việt” của Nho giáo để dè bỉu bọn “Tây di”, từ chối các yêu cầu cải cách, duy tân.

Trước nạn vong quốc, Nho giáo đã bất lực và tàn lụi. Khi Việt Nam trở thành thuộc địa và đất bảo hộ của thực dân, Nho giáo trở thành đống rác cũ, nhưng vẫn được chế độ thực dân bán phong kiến lưu dụng để tiếp tay cho chúng nô dịch nhân dân. Phải đến đầu thế kỷ XX, phong trào Duy Tân - Đông Du do các trí thức Nho học và Tây học khởi xướng mới thật sự kết liễu số phận của Nho giáo, mở ra cho đất nước một chặng đường mới trong quá trình tiếp biến văn hóa Phương Tây và hội nhập văn hóa thế giới.
.
Trích từ: Ảnh hưởng của Nho giáo trong văn hóa Việt Nam
Tác giả: TS. Lý Tùng Hiếu
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (số 4 - 2015)
Xem nội dung đầy đủ trong liên kết bên dưới.

http://tapchikhxh.vass.gov.vn/anh-h...lJrZEYe2v7k9wryZBlGDiyN0uN115OPAAVj8Hgv3VbszM
 

Vilking

Senior Member
"Về chính trị, tư tưởng trung quân của Nho giáo khiến cho nhiều nho thần, nho sĩ Đại Việt đều dốc sức bảo vệ ngai vàng, khôi phục ngai vàng cho những dòng vua, những ông vua ăn hại, bù nhìn.

...những châm ngôn như: “Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung; phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu” là châm ngôn cửa miệng của nhà nho. Bao nhiêu đạo và đức mà bậc chính nhân quân tử cần phải có, chung quy lại đều không qua được cái đạo trung quân vô điều kiện.''


Trung với Oảng :feel_good:
 

iamking00

Senior Member
nhìn vào thực tế thì những thằng chịu ảnh hưởng của nho giáo như Nhật Hàn Đài Sing đều giàu vcl
còn những thằng chịu ảnh hưởng Ấn độ như Phi Thái Mã Indo, dù có theo Mẽo từ đầu mà giờ vẫn phế

Nhật thì duy tân theo tây mới giàu chứ hủ nho bế quan mấy trăm năm thì lấy gì giàu. Hàn đu theo nhật
 

chuoisaubao

Senior Member
ko ý kiến về bài báo, nhưng có 2 câu của Khổng Tử tôi vẫn thấy thích, đó là "kỉ sở bất dục vật thi ư nhân" và "kính quỷ thần nhi viễn chi".
Tôi hoàn toàn nhất trí với câu "kỉ sở bất dục vật thi ư nhân". Nếu mọi người đều thi hành được thì xã hội này quá tốt đẹp rồi, nhưng chữ nếu này quá khó. :doubt:
Để vozers hiểu độ khó trong việc thực hiện nó tôi xin dịch ra tiếng voz: Đừng tiêu chuẩn kép.
 

piratefr

Member
Các trạng nguyên vn thay vì tầm chương trích cú mà lấy cái trí tuệ đó đi sáng tạo súng đạn, hợp kim, điện thoại, tên lửa tàu ngầm đi híp dâm bọn trắng, đào ra châu mỹ, châu úc trước thì hay biết bao nhiêu.
Dm nho giáo dm khủng tử dm lưu triệt độc tôn nho giáo.
 

Nick.Thu.4

Senior Member
ko ý kiến về bài báo, nhưng có 2 câu của Khổng Tử tôi vẫn thấy thích, đó là "kỉ sở bất dục vật thi ư nhân" và "kính quỷ thần nhi viễn chi".
câu trước của thím giống như câu Thân Bất Do Kĩ thôi chứ có gì đâu
câu mình thích là "Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh." của Mạnh Tử
 
Cái nào tốt thì giữ , cái nào cũ kĩ thì bỏ qua.
Chê tất cả của nho giáo xong dc gì ? Câu " tiên học lễ hậu học văn " giờ đi vứt sọt rác , hs ngày càng mất dạy , thầy cô thì giờ thành thợ dạy , đéo dám đụng hs ? Bố mẹ thì xấc láo , con cái thì mất dạy ?
Chà đạp phụ nữ ? Phụ nữ tam tòng tứ đức là chuyện xưa nay , xấu đâu tôi chả thấy ? Chứ nữ quyền rồi đi nhậu nhẹt , nhà cửa bỏ bê , chăn chuối chăn trai ; hở ra thì ly dị làm single mom , rồi chửa hoang ??? Rồi ảnh hưởng con cái , lẩn quẩn 1 vòng.
A nào chê cứ chê , tôi thì thấy vẫn dùng dc đấy .
 

piratefr

Member
nhìn vào thực tế thì những thằng chịu ảnh hưởng của nho giáo như Nhật Hàn Đài Sing đều giàu vcl
còn những thằng chịu ảnh hưởng Ấn độ như Phi Thái Mã Indo, theo Mẽo từ đầu mà giờ vẫn phế
Giàu nhưng đéo có lực. Lũ đế quốc hạng 2. 1 thằng ăn 2 quả bomb lên đầu nhục nhã xin thua cuộc, thiên hoàng uất hận mà chết, thằng còn lại có đất nhưng sẽ vĩnh viễn đéo bh lấy lại được khi thằng mỹ còn tồn tại.
 
Ngôn từ không phù hợp
nhìn vào thực tế thì những thằng chịu ảnh hưởng của nho giáo như Nhật Hàn Đài Sing đều giàu vcl
còn những thằng chịu ảnh hưởng Ấn độ như Phi Thái Mã Indo, theo Mẽo từ đầu mà giờ vẫn phế

Nhật hàn đều vứt nho giáo vào sọt rác nên mới giàu như thế đấy mày

Còn doanh nhân khựa hay lãnh đạo khựa thì dùng nho giáo để nhồi sọ bọn dân trung thành với chúng nó như chó trung thành với chủ thôi. Nên tất nhiên nó phải tuyên truyền rồi
 
Last edited by a moderator:

nguyenthiensinh

Senior Member
nhìn vào thực tế thì những thằng chịu ảnh hưởng của nho giáo như Nhật Hàn Đài Sing đều giàu vcl
còn những thằng chịu ảnh hưởng Ấn độ như Phi Thái Mã Indo, theo Mẽo từ đầu mà giờ vẫn phế
Chắc anh nói ngược, Nhật nhờ thoát nho qua cái thoát á luận duy tân theo tây mới giàu, nhận vơ làm gì, ngay tq cuzng nhờ mao chủ xị cải cách văn hoá diệt bớt hủ nho đi mới có ngày hôm nay
Mông cổ, vn, triều tiên cũng nho giáo vẫn nghèo mạt rệp đấy thôi
 

toschi1

Member
toàn đổ lỗi mà không nhìn vàp thực tế, lịch sử rằng dân tộc này đáng bị như vậy.
Trung không trung, gian không gian, giỏi không giỏi, tệ không tệ, nửa vời như thế thì đu dây đến ngày có lãnh đạo với tính cách rõ ràng dẫn dắt thì mới khác được.

Bỏ luôn cái tính bầy đàn bất chấp trước thì sẽ đứng đầu ĐNA ngay.
 
Các trạng nguyên vn thay vì tầm chương trích cú mà lấy cái trí tuệ đó đi sáng tạo súng đạn, hợp kim, điện thoại, tên lửa tàu ngầm đi híp dâm bọn trắng, đào ra châu mỹ, châu úc trước thì hay biết bao nhiêu.
Dm nho giáo dm khủng tử dm lưu triệt độc tôn nho giáo.
nho giáo chủ yếu là 1 thứ tung hộ văn hoá copy, toàn là cổ nhân có câu abc xyz
thuộc lòng này nọ

một lũ ngu xuẩn lên làm quan hèn chi cái phong kiến nho giáo đéo bao giờ phát triển về khoa học, kĩ thuật
và thi tuyển làm thơ để làm quan chức quản lí, đéo hiểu logic con mẹ gì luôn
 
Nho giáo là cái gì đó kìm kẹp suy nghĩ và hành động của con người, tất cả từ thơ ca văn vở cho đến hành xử, thái độ, lễ nghĩa đều cho vào khuôn phép, do đó bóp nghẹt sự sáng tạo, đi trái lại với tự nhiên.

Vì lẽ đó mà những nước lậm vào nho giáo đều bảo thủ, giả tạo, thối nát. Nước nào nhanh chân chạy theo phương tây thì phát triển mạnh, nước nào sa lầy thì ù lỳ, nhu nhược, mất nước làm nô lệ, chia 5 sẻ 7...
 
Top