Những thiên tài ít nổi?

Lang thang trên mạng thì thấy được nhiều thiên tài, mà họ ít nổi hoặc chỉ cộng sự họ nổi hơn :v Ngoài những cái tên này còn ai nữa nào? Vozer kể nghe chơi :adore:
Gary Kildall - người mém trở thành bill gates
Steve Wozniak - biệt danh Woz :sexy:, là người đồng sáng lập Apple Inc.
Rosalind Franklin - tìm ra cấu trúc ADN đầu tiên năm 1953.
Douglas Engelbart - phát minh chuột máy tính đầu tiên năm 1967
 
Top