thắc mắc Nick không phù hợp

Status
Not open for further replies.
Tôi thấy cái nick của tôi có chỗ nào không phù hợp cả, lý do ban nick gì củ chuối vậy

Thế nick như nào là phù hợp

IHpFoeK.jpg


" Người cộng sản cuối cùng"

Lý do nào sáng tạo hơn được không, thà ban tôi vì lý do lái về chính trị, phân biệt vùng miền tôi còn đỡ tức

Gửi từ MarthNim bằng vozFApp
 

also-ran

Junior Member
Tên nick là đảng viên mà, mời show thẻ đảng. Không show được là fake rồi :shame:

Có bao nhiêu cái tên không chọn cố tình chọn tên nhạy cảm thì chịu đi thớt.
 
Status
Not open for further replies.
Top