[ No sex] Lũ Nhật dị thật!

Anh em giải thích giúp mình nội dung clip là gì vậy ạ?

via theNEXTvoz for iPhone
1604158687041.png

1604158555140.png


1604158589207.pngĐại học Kyoto trình chiếu vì mục đích học thuật nhé, đứa nào cứng thì đi ra, đây không phải chỗ cho các bạn =((
 
Top