Nợ xấu là gì? Những điều cần lưu ý !!

nhok_rainny

Senior Member
Hi các bác, lại là em đây. Thớt này em muốn chia sẻ với các bác về vấn đề nợ xấu và những điều cần biết về nợ xấu.
Nếu có thông tin nào chưa chính xác hoặc cần bổ sung thêm, các bác bình loạn thêm bên dưới để e sửa đổi nhé!! :matrix:
 • Nợ xấu là gì?
Nợ xấu được hiểu là nợ khó đòi khi mà người đi vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng trước đó. Nói cách khác, nợ xấu chính là những khoản nợ đã quá hạn thanh toán trên 30 ngày. Các cá nhân khi đã bị liệt vào danh sách khách hàng nợ xấu (theo phân loại trên CIC) thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi muốn vay vốn của ngân hàng hay một tổ chức tín dụng nào đó ở những lần sau.
 • Phân loại nợ xấu
- Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn
 • Khách hàng thanh toán nợ gốc và lãi đúng hạn.
 • Khách thanh toán trễ không quá 10 ngày.
- Nhóm 2: Nợ chú ý
 • Khách hàng có nợ quá hạn thanh toán từ 10 ngày đến 90 ngày.
 • Các khoản nợ phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu.
- Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn
 • Khách hàng thanh toán nợ quá hạn từ 91 ngày đến dưới 180 ngày.
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu.
 • Khách hàng được miễn trả hoặc được giảm lãi suất do không đủ khả năng chi trả như hợp đồng tín dụng đã ký kết.
- Nhóm 4: Khoản nợ nghi ngờ có thể mất vốn
 • Những khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến dưới 360 ngày.
 • Những khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu.
 • Những khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.
- Nhóm 5: Khoản nợ có khả năng mất vốn
 • Những khách hàng quá hạn trả nợ 360 ngày.
 • Những khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại.
 • Những khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai.
 • Những khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn thì vẫn được xem là có khả năng bị mất.
 • Những lý do thường gặp làm phát sinh nợ xấu
 • Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng nhưng không biết kiểm soát dễ dẫn đến việc mất khả năng thanh toán, trả nợ không đúng kỳ hạn cho ngân hàng.
 • Mua hàng hóa trả góp nhưng không đóng tiền đầy đủ và đúng hạn như trong cam kết cho vay tiền đã ký.
 • Khách hàng cố tình chây ỳ, không thanh toán tiền nợ dẫn tới khoản vay bị quá hạn, chuyển thành nợ xấu…
 • Chậm thanh toán vài tháng liên tục.
 • Không thanh toán dẫn đến tài sản thế chấp bị gán nợ.
 • Bị kiện ra tòa do có khoản nợ phát sinh với cá nhân hay doanh nghiệp khác.
 • Khách hàng xảy ra trường hợp bất ngờ, khách hàng quên, hoặc cố tình không chấp nhận các khoản phí phạt do quá hạn thanh toán, dẫn tới khoản phí phạt này chuyển thành các khoản nợ quá hạn.

Những khách hàng nằm trong các nhóm 3, 4, 5 thì sẽ rất khó để tiếp tục vay vốn tại các ngân hàng hay một công ty tín dụng nào khác. Tất cả các thông tin về người vay nợ xấu bao gồm các khoản vay trong quá khứ, khoản vay nợ hiện tại, thời gian nợ quá hạn, họ tên người vay, nơi vay vốn sẽ được lưu lại trên 2 trung tâm tín dụng là CIC và PCB trong thời hạn từ 3-5 năm sau khi người vay đã thanh toán đủ cả lãi lẫn gốc. Chính vì vậy khách hàng khi vay nợ cần lưu ý những thông tin trên để tránh rơi vào nhóm nợ xấu và đánh mất cơ hội vay sau này.
 
Last edited:

nhok_rainny

Senior Member
Note: thêm 1 thông tin quan trọng là những bên bảo có hỗ trợ nợ xấu vay vốn thì đến 90% là lừa đảo nhé các bác.
Biết thân phận đang có nợ xấu thì tốt nhất là đừng đi hỏi vay lung tung kẻo bị lừa gạt
 

Life's A Mess

Senior Member
Hi các bác, lại là em đây. Thớt này em muốn chia sẻ với các bác về vấn đề nợ xấu và những điều cần biết về nợ xấu.
Nếu có thông tin nào chưa chính xác hoặc cần bổ sung thêm, các bác bình loạn thêm bên dưới để e sửa đổi nhé!! :matrix:
 • Nợ xấu là gì?
Nợ xấu được hiểu là nợ khó đòi khi mà người đi vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng trước đó. Nói cách khác, nợ xấu chính là những khoản nợ đã quá hạn thanh toán trên 30 ngày. Các cá nhân khi đã bị liệt vào danh sách khách hàng nợ xấu (theo phân loại trên CIC) thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi muốn vay vốn của ngân hàng hay một tổ chức tín dụng nào đó ở những lần sau.
 • Phân loại nợ xấu
- Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn
 • Khách hàng thanh toán nợ gốc và lãi đúng hạn.
 • Khách thanh toán trễ không quá 10 ngày.
- Nhóm 2: Nợ chú ý
 • Khách hàng có nợ quá hạn thanh toán từ 10 ngày đến 90 ngày.
 • Các khoản nợ phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu.
- Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn
 • Khách hàng thanh toán nợ quá hạn từ 91 ngày đến dưới 180 ngày.
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu.
 • Khách hàng được miễn trả hoặc được giảm lãi suất do không đủ khả năng chi trả như hợp đồng tín dụng đã ký kết.
- Nhóm 4: Khoản nợ nghi ngờ có thể mất vốn
 • Những khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến dưới 360 ngày.
 • Những khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu.
 • Những khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.
- Nhóm 5: Khoản nợ có khả năng mất vốn
 • Những khách hàng quá hạn trả nợ 360 ngày.
 • Những khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại.
 • Những khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai.
 • Những khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn thì vẫn được xem là có khả năng bị mất.
 • Những lý do thường gặp làm phát sinh nợ xấu
 • Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng nhưng không biết kiểm soát dễ dẫn đến việc mất khả năng thanh toán, trả nợ không đúng kỳ hạn cho ngân hàng.
 • Mua hàng hóa trả góp nhưng không đóng tiền đầy đủ và đúng hạn như trong cam kết cho vay tiền đã ký.
 • Khách hàng cố tình chây ỳ, không thanh toán tiền nợ dẫn tới khoản vay bị quá hạn, chuyển thành nợ xấu…
 • Chậm thanh toán vài tháng liên tục.
 • Không thanh toán dẫn đến tài sản thế chấp bị gán nợ.
 • Bị kiện ra tòa do có khoản nợ phát sinh với cá nhân hay doanh nghiệp khác.
 • Khách hàng xảy ra trường hợp bất ngờ, khách hàng quên, hoặc cố tình không chấp nhận các khoản phí phạt do quá hạn thanh toán, dẫn tới khoản phí phạt này chuyển thành các khoản nợ quá hạn.

Những khách hàng nằm trong các nhóm 3, 4, 5 thì sẽ rất khó để tiếp tục vay vốn tại các ngân hàng hay một công ty tín dụng nào khác. Tất cả các thông tin về người vay nợ xấu bao gồm các khoản vay trong quá khứ, khoản vay nợ hiện tại, thời gian nợ quá hạn, họ tên người vay, nơi vay vốn sẽ được lưu lại trên 2 trung tâm tín dụng là CIC và PCB trong thời hạn từ 3-5 năm sau khi người vay đã thanh toán đủ cả lãi lẫn gốc. Chính vì vậy khách hàng khi vay nợ cần lưu ý những thông tin trên để tránh rơi vào nhóm nợ xấu và đánh mất cơ hội vay sau này.
Mình đang nợ 40tr , tổng cộng 3 chỗ ( kredivo 5tr2 , HD saigon 13tr8 , mcredit 20tr , những khoản vay khác...) . Lúc trước mình cứ nghĩ nợ quá 1 tháng là bị vô nợ xấu nhóm 3 rồi , giờ mấy biết chỉ đang mới nhóm 2 và vẫn còn cơ hội để k vướng vào nhóm 3 , e vừa ứng trước bên chỗ làm 1 tháng lương là 6tr và mượn thêm người thân đủ 9tr nộp tất cả các khoản vay e đang trễ hiện tại ( kredivo đóng 3tr679k là coi như xong , 2732k bên mcredit là 2 kì , HD saigon 2tr640 2 kì , đóng để tránh nợ xấu và coi như là cơ hội cuối vì HD saigon hồ sợ e bị chuyển xuống thu hồi nợ ) Nếu ổn áp thì e sẽ cố gống làm làm và làm để k bị nợ nhóm 3
 

tienthanht929

Senior Member
E5512CB4-A704-4686-A4A9-C4080AD758F0.jpeg

năm có 8% khỏi sợ nx
 

nhok_rainny

Senior Member
Mình đang nợ 40tr , tổng cộng 3 chỗ ( kredivo 5tr2 , HD saigon 13tr8 , mcredit 20tr , những khoản vay khác...) . Lúc trước mình cứ nghĩ nợ quá 1 tháng là bị vô nợ xấu nhóm 3 rồi , giờ mấy biết chỉ đang mới nhóm 2 và vẫn còn cơ hội để k vướng vào nhóm 3 , e vừa ứng trước bên chỗ làm 1 tháng lương là 6tr và mượn thêm người thân đủ 9tr nộp tất cả các khoản vay e đang trễ hiện tại ( kredivo đóng 3tr679k là coi như xong , 2732k bên mcredit là 2 kì , HD saigon 2tr640 2 kì , đóng để tránh nợ xấu và coi như là cơ hội cuối vì HD saigon hồ sợ e bị chuyển xuống thu hồi nợ ) Nếu ổn áp thì e sẽ cố gống làm làm và làm để k bị nợ nhóm 3
có mượn có trả bác ạ, thôi cố gắng để cải thiện lại cic sau này có việc cần dùng

via theNEXTvoz for iPhone
 

Sói Già

Senior Member
Trước đen quả nhảy việc đúng lúc bùng dịch, cty cũ thì nghỉ rồi, cty mới báo đang dịch căng bên trên chưa cho nhân sự mới đi làm. Tiền tiết kiệm đc để dành chi tiêu nên bị chậm 3 4 tháng thành ra bị nhóm 3 :(
 

Life's A Mess

Senior Member
Trước đen quả nhảy việc đúng lúc bùng dịch, cty cũ thì nghỉ rồi, cty mới báo đang dịch căng bên trên chưa cho nhân sự mới đi làm. Tiền tiết kiệm đc để dành chi tiêu nên bị chậm 3 4 tháng thành ra bị nhóm 3 :(
nợ xấu nhóm 3 có ảnh hưởng gì tới gia đình , con cái , hay cv để xin việc sau này k b , e cũng đang thiếu 2 tháng r vài hôm nữa mượn tiền đi nộp
 

Sói Già

Senior Member
nợ xấu nhóm 3 có ảnh hưởng gì tới gia đình , con cái , hay cv để xin việc sau này k b , e cũng đang thiếu 2 tháng r vài hôm nữa mượn tiền đi nộp
Thì họ gọi điện nhắc nợ, tôi cũng trình bày rõ ràng rồi xin khất và đc đồng ý. Sau đợt đó dịch ổn tôi đi làm lại và trả hết nợ rồi. Và cũng chưa có nhu cầu vay mượn hiện tại nên k để ý
 

Life's A Mess

Senior Member
Thì họ gọi điện nhắc nợ, tôi cũng trình bày rõ ràng rồi xin khất và đc đồng ý. Sau đợt đó dịch ổn tôi đi làm lại và trả hết nợ rồi. Và cũng chưa có nhu cầu vay mượn hiện tại nên k để ý
dạ e cảm ơn
 

nhok_rainny

Senior Member
nợ xấu nhóm 3 có ảnh hưởng gì tới gia đình , con cái , hay cv để xin việc sau này k b , e cũng đang thiếu 2 tháng r vài hôm nữa mượn tiền đi nộp
nếu bác vay tín chấp thì chỉ phiền đầu óc tí thôi, vì sẽ có nhân viên gọi nhắc nợ và làm phiền ấy bác. cố gắng tranh thủ trả sớm thì tốt. để lâu không tốt cho sau này, không ảnh hưởng gì cv xin việc hay gia đình con cái nhưng ảnh hưởng tới bản thân bác trước tiên, và sau này đi vay mượn hoặc làm giấy tờ thế chấp gì cũng khó
 
Top