Nới thời gian vay mua nhà ở xã hội

demon0989

Senior Member
https://vnexpress.net/noi-thoi-gian-vay-mua-nha-o-xa-hoi-4257357.html

Thời gian vay mua, thuê mua nhà ở xã hội được tăng thêm 10 năm, lên tối đa 25 năm từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Theo Nghị định 49 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 100 về phát triển, quản lý nhà ở xã hội vừa được Chính phủ ban hành, thời gian vay, thuê mua nhà ở xã hội tăng thêm 10 năm so với trước đây. Theo đó, thời gian vay tối đa lên 25 năm từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên giữa người vay và ngân hàng.

Ngoài ra, Nghị định 49 còn quy định chi tiết hơn về mức vốn, lãi suất vay, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn vay tối đa 80% giá trị hợp đồng mua, thuê nhà. Nếu xây mới hoặc sửa chữa nhà ở thì mức vay tối đa là 70% giá trị dự toán (không quá 500 triệu đồng), và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Mức lãi suất vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ do Thủ tướng quyết định theo đề nghị của ngân hàng này trong từng giai đoạn. Riêng mức lãi vay tại các nhà băng thương mại, theo Nghị định 49, sẽ chỉ bằng một nửa lãi suất cho vay bình quân.

...............................................
 
Top