Nói về "trống rỗng"

Finn

Senior Member
Test A.I summarize text.Tóm tắt qua máy chạy cơm
:


Kết luận: Việc tâm sự với một đám đực rựa về bài luận dài ngoẵng bên trên có lẽ sẽ khiến bạn ngập trong cả stress chứ không còn dừng ở trống rỗng.
Ngồi gọt bài luận đó thành 10 dòng sẽ là giải pháp giết thời gian a.k.a giải trừ trống rỗng hiệu quả hơn rất nhiều.


Xin hết
6PZcHGD.png
mình thích viết, thì mình chỉ cần viết thôi, chuyện khác mình không quan tâm
cảm ơn thím đã có nhã ý chỉ giáo :D
 
Top