Nữ sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội) giành 10 học bổng đại học Mỹ

Miền xác định

Senior Member
Vào mấy group dẩm dẩm theo tiêu chuẩn của Vozer thấy các em nó ủng hộ LGBTQ+, ủng hộ nữ quyền, metoo là tôi biết đất nước có tương lai rồi, vào lại Voz nhìn đám Vozer giờ này TK21 cách mạng 4.0 rồi còn kỳ thị PBCT, ganh ghét quyền phụ nữ, đòi diệt chủng LGBTQ+ thì tôi lại quay về thực tại, biết là tương lai đó cũng còn xa.
1 dạng như công nghệ phô lân thôi.

Chừng nào phong trào NCKH, phong trào sản xuất phát triển, mới gọi là Phong Trào.

LGBT tởm lợm.
 
Top